За нас

Плиска

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА

 

Средновековният град Плиска е разположен на площ от 23 хил. декара, коeто го прави един от най-големите средновековни градове в Европа. Неговото създаване се свързва с името на първият български владетел хан Аспарух и повече от два века е столица на българската държава. Първоначално в центъра на Плиска е съществувал временен бивак. По-късно там се издигат първите дървени постройки и така се обособява ханската резиденция. В различно време около нея възникват селища, защитени със землен вал и ров. През 811 Плиска е превзета от войските на византийския император Никифор Геник. При неговото оттегляне дървените постройки били опожарени и по-късно заменени с масивни каменни сгради, оградени с високи крепостни стени. В първата половина на ІХ в. в Плиска се издигат представителен дворец, жилищен дворец, езически храмове и множество стопански постройки. Израз на високата култура достигната тук е водоснабдяването на ханската резиденция посредством сложна мрежа от водопроводи от глинени и оловни тръби, както и построяването на много бани.

Най-великото събитие свързано с Плиска и променило съдбата на българския народ е приемането на християнската вяра. В резиденцията и около нея се появяват множество християнски храмове. Сред тях е и един великолепен катедрален храм познат като Голяма базилика. Разположена на 1,3 км североизточно от ханската резиденция тя буди възхищение с големите си размери и богата украса от мозайки, мраморни колони, бази и капители. Голямата базилика и комплекса от сгради израснал около нея стават център на българската архиепископия от втората пол. на ІХ в. През 886 г. в нея са посрещнати учениците на Кирил и Методий и така се полагат основите на първата славянска книжовна школа.

За българският народ и култура Плиска е открита от пионера на българската археология Карел Шкорпил. Първите разкопки са направени през 1899 г и продължават до днес. Сега макар и в руини могат да се видят крепостни стени, дворците на Крум и Омуртаг, храмовете на бог Тангра, Голямата базилика и много други стопански и жилищни постройки. Това което е открито през годините на археологически проучвания и е свидетелство за начина на живот на нашите предци е изложено в добре уредената експозиционна зала в музея на Резервата.

Христина Стоянова
/главен уредник НИАР Плиска/